IT teams in ontwikkeling

Teamontwikkeling in IT teams

IT-medewerkers zijn vaak gedreven, autonome professionals die warm lopen voor de inhoud: de techniek. Rede en ratio staan regelmatig voorop. De veelgebruikte Agile projectmethode vraagt ook aandacht voor samenwerking, interactieprocessen en communicatie, maar dat blijkt soms best lastig. Herkenbaar?

teamontwikkelingsmodel Lencioni

Agile werken en teamontwikkeling

Door mijn jarenlange werkervaring in de IT sector, sluit ik nog steeds graag aan bij IT teams. In het begeleiden van deze teams zie ik vaak dat er snel grote sprongen worden gemaakt in effectiviteit. Dit komt omdat de Agile manier van werken al heel erg is gericht op het versterken van het lerend vermogen van het team. Als het team leert om dit niet alleen toe te passen op inhoud, maar ook op het proces van samenwerken, vallen de kwartjes vaak snel.

 

Wat is het effect?

In een teamtraject leert het team om oog te krijgen voor de onderlinge verhoudingen en de relaties. Teamleden ervaren dat niet alleen de inhoud invloed heeft op het eindresultaat, maar ook de wijze van samenwerken. Ze leren om gedrag en het effect ervan te bespreken op een manier die constructief bijdraagt aan het teams als geheel. Zo raken teamleden meer betrokken bij elkaars werkzaamheden en bij het gemeenschappelijke resultaat. Bovendien levert het vrijwel altijd meer plezier op in het team.

Aanpak

Ik werk in IT trajecten regelmatig samen met Britta Lassen. In onze begeleiding bieden we beknopte theorie, laagdrempelige oefeningen en praktische handvatten. In onze werkwijze sluiten we aan bij de doelgroep. De opzet van een teamtraject stemmen we altijd af op de ontwikkelingsfase van het team.

Een ondersteunende tool die we daarbij regelmatig inzetten is Management Drives. Deze methodiek biedt gemeenschappelijke taal waarmee het gemakkelijker is om houding en gedrag te bespreken. Zie voor meer informatie hierover Management Drives.

Aan de slag met je team?

Ik ga graag vrijblijvend met je in gesprek over de mogelijkheden.