Inspiratie blogs
Wat is jouw conflictstijl?

Wat is jouw conflictstijl?

Conflicten in teams zijn zeker ook voor de leidinggevende vaak lastig. Het team kijkt vaak naar jou om het op te lossen. Het helpt als je zicht hebt op je eigen neiging bij conflicten. Wat is jouw...

Conflictvaardigheid in je team

Conflictvaardigheid in je team

Effectieve teams zijn conflictvaardig. Ze hebben geleerd om te gaan met onderlinge verschillen en creëren zo de psychologische veiligheid die nodig is om goed en prettig samen te werken. Aan de slag...

Teamleren en continu veranderen

Teamleren en continu veranderen

Teams hebben een belangrijke sleutelpositie in organisatieverandering. Op teamniveau is veranderen behapbaar en teamleden kunnen elkaar aanmoedigen om nieuw gedrag te laten zien. Start je...

Petten van de leidinggevende

Petten van de leidinggevende

Vanuit je rol als leidinggevende hanteer je altijd meerdere ‘petten’ in de interactie met je team. Dit doe je veelal onbewust. Lees hier hoe je deze petten bewust kunt inzetten om meer te sturen op...

Gedragen besluitenvorming

Gedragen besluitenvorming

Kies als team voor een goede procedure voor besluitvorming, zodat jullie gedragen besluiten nemen. Dan is ja zeggen, ook ja doen.

Autonoom of samen werken?

Autonoom of samen werken?

Welke werkzaamheden voeren teamleden autonoom uit en waar werken jullie samen? Waarover is afstemming nodig? Hoe denkt een ieder daarover? En wat spreken jullie af om tegemoet te komen aan...