Inspiratie blogs
Teamleren en continu veranderen

Teamleren en continu veranderen

Teams hebben een belangrijke sleutelpositie in organisatieverandering. Op teamniveau is veranderen behapbaar en teamleden kunnen elkaar aanmoedigen om nieuw gedrag te laten zien. Start je...

Petten van de leidinggevende

Petten van de leidinggevende

Vanuit je rol als leidinggevende hanteer je altijd meerdere ‘petten’ in de interactie met je team. Dit doe je veelal onbewust. Lees hier hoe je deze petten bewust kunt inzetten om meer te sturen op...

Gedragen besluitenvorming

Gedragen besluitenvorming

Kies als team voor een goede procedure voor besluitvorming, zodat jullie gedragen besluiten nemen. Dan is ja zeggen, ook ja doen.

Autonoom of samen werken?

Autonoom of samen werken?

Welke werkzaamheden voeren teamleden autonoom uit en waar werken jullie samen? Waarover is afstemming nodig? Hoe denkt een ieder daarover? En wat spreken jullie af om tegemoet te komen aan...

Gedrag is logisch

Gedrag is logisch

Als teamcoach word ik natuurlijk regelmatig betrokken bij teams met gedoe. Van te voren hoor ik dan vaak verhalen over specifieke teamleden die zich lastig gedragen, die onderling ruzie hebben,...

Wat is je thuisteam?

Wat is je thuisteam?

Een manager verwees naar dit komische filmpje van Monty Python om te beschrijven hoe zijn managementteam “samenwerkt”. Herken je er wat van in jouw MT?Dezelfde doelen voor ogen? Dit filmpje is een...

3 Tips bij gedoe in je team

3 Tips bij gedoe in je team

Verbeteren van de samenwerking in teams door te kijken vanuit de fasen van teamontwikkeling. Onderzoek teampatronen en circulaire patronen.

Effectiever teamoverleg

Effectiever teamoverleg

Tijdens de vergadering gaat het gesprek alle kanten uitgaat en eigenlijk weet niemand meer precies waarom we dit gesprek hier voeren. We drijven steeds verder af en we haken steeds verder af…. Dit...

Circulaire patronen in teams

Circulaire patronen in teams

Circulaire patronen zijn gedragspatronen waarmee teamleden onbewust bepaald gedrag bij elkaar in stand houden. Het onderzoeken van deze teampatronen biedt vaak mogelijkheden om effectiever samen te...