teamleren en continu veranderen en ontwikkelen

Al bij de incheckronde  aan het begin van de teamsessie kwam een tegenstelling naar boven drijven: er werd door meerdere teamleden iets gezegd over nieuw-in-het-team of juist over oudgediende zijn hier. Hier een teamoefening om stil te staan bij zo’n tegenstelling.

Als een tegenstelling zo vaak naar voren komt in een team, dan is het zinvol om stil te staan bij de invloed die dit heeft. Dus na de startronde stond ik letterlijk stil met ze bij dit thema: ik vroeg ze om te gaan staan op een rij, in volgorde van het aantal jaren dat ze werkzaam waren in het team. Zo had iedereen zicht op de tijdlijn van het team en op de eigen plek ten opzichte van de anderen.
In een oogopslag werd helder dat er meer nieuwkomers waren dan oudgedienden: iets wat vooral de oudgedienden verbaasde. Het bleek dat veel nieuwe teamleden waren gestart net voor of in coronatijd en door het thuiswerken hadden ze nog niet echt het gevoel deel uit te maken van het geheel. Na deze “teamrij” besefte het team dat ze hun teamcultuur nieuwe lading moesten geven. Ze bespraken wat ze als team belangrijk vonden en maakten ze een aantal concrete afspraken hierover om uit te proberen in de praktijk.
Wil je met jouw team ook eens stilstaan bij jullie teamsamenstelling? Deze simpele teamoefening helpt jullie op weg:

Teamoefening: “Team op een rij”

  • Vraag het team om staande een rij te vormen op volgorde van het aantal jaren dat ze werkzaam zijn in dit team.
  • Start bij de meest seniore medewerker in het team en laat hem/haar vertellen wanneer deze begon in het team. Zo ga je de rij af tot de meest nieuwe medewerker in het team. In een uitgebreidere variant vraag je niet alleen naar de datum, maar ook naar hoe het toen was in het team.
  • Vraag vervolgens de “oudgedienden” wat de “nieuwe garde” toevoegt in het team. Vraag andersom ook aan de nieuwkomers welke toegevoegde waarde de oudgedienden hebben voor hen.
  • Vraag nu de oudgedienden hoe zij het de nieuwkomers soms ook wel eens lastig maken. (Let op: ze bespreken hierbij dus hun eigen gedrag). Doe dit ook andersom.
  • Vraag de middengroep of ze herkennen dat ze tussen de oudgedienden en de nieuwkomers inzitten. Waar merken ze dat aan? Hoe is dat op deze plek?
  • Laat het team in subgroepjes een aantal concrete voorstellen bedenken om de verschillen tussen nieuwkomers en oudgedienden (nog) meer te benutten in het team. Zorg voor een diverse samenstelling in de subgroepjes.
  • Kies met het hele team een paar punten uit om als eerste uit te proberen in de praktijk. 

Meer weten of wil je begeleiding?

Neem contact op, ik spreek je graag over de mogelijkheden.