Leidinggeven aan je team

Herken jij vragen als:

Ik blijf maar brandjes blussen. Hoe delegeer ik meer naar mijn team?

Hoe stimuleer ik zelfstandigheid en eigenaarschap in mijn team?

Hoe loods ik mijn team goed door een moeilijke verandering?

Ik worstel met mijn plek als leider in het team…

Leidinggeven aan samenwerken

Als manager geef je leiding aan je individuele medewerkers, maar je geeft ook leiding aan de samenwerking in je team. Als leider kan je met jouw gedrag het team als geheel stimuleren om zelfstandiger te worden en meer eigenaarschap te nemen voor de gezamenlijke resultaten.

Ik help leidinggevenden om oog te hebben voor de ontwikkeling van hun team en in te spelen op de fase van teamontwikkeling en de teamcompetenties die het team dan te leren heeft.

Dat doe ik bijvoorbeeld in leiderschapsprogramma’s en trainingen aan leidinggevenden die hun teams verder willen brengen. Een aanvulling daarin kan zijn het spelen van het systeemspel. Via dit educatieve spel leren deelnemers meer over het systemisch kijken naar teams en doen ze ervaring op met het systeemdenken.

Ook begeleid ik leidinggevenden 1-op-1, waarbij we regelmatig sparren over het team en de dynamiek tussen leidinggevende en team, al dan niet aangevuld met een teambijeenkomst. Coaching-on-the-job tijdens een regulier werkoverleg behoort ook tot de mogelijkheden. Ik werk in deze aanpak nauw samen met de leidingevende, maar neem niets over. In mijn begeleiding ben ik erop gericht om de plek van de leidinggevende te versterken. 

Wil je meer weten? Ik vertel je graag over de mogelijkheden.

Wat klanten zeggen