Mijn werkwijze

Uitgangspunten

Lerend op weg naar resultaten

De basis in mijn werkwijze is het lerend vermogen vergroten in mensen en teams. Al lerend van en met elkaar kunnen we het maximale halen uit de samenwerking.

Daarbij zijn de gezamenlijke resultaten steeds leidend. Wat willen we dat de teamsamenwerking oplevert? Helderheid creëren over het gewenste resultaat maakt mijn werkwijze doelgericht en concreet. 

Teampatronen en gedrag

In het werken met teams kijk ik systemisch: naar het team als systeem. Dan gaat het niet alleen over gedrag van individuen, maar ook over wederzijdse beïnvloeding, patronen en context. Met deze bril op gaat het niet over “wiens schuld is dit probleem?” maar is er ruimte om te onderzoeken hoe het team samen een probleem in stand houdt. Van daar uit ontstaan nieuwe mogelijkheden.

Samen optrekken

Ik trek in trajecten samen op met teams en leiders, nauw betrokken, maar altijd met veel oog voor eigenaarschap en het versterken van een ieders plek.

Ik geloof dat duurzaam leren en veranderen alleen werkt als het vanuit het team of de individu zelf in gang is gezet. Ik kan dat proces faciliteren, maar de stappen zetten jullie zelf.

Methodes die ik inzet

Ik ben geschoold in diverse methodieken die ik in mijn begeleiding regelmatig inzet, waaronder:

  • Deep Democracy
  • Teamcoachingsmethodiek (Lingsma)
  • Systemisch werken & systeemdenken
  • Acceptance Commitment Therapy (ACT)
  • Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)
  • Transactionele Analyse
  • Oplossingsgericht Werken
  • het Zijnsoriënteerde levenspad dat ik loop

Teammatters is geregistreerd in het CRKBO Register Docenten (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

Wil je meer weten? Ik maak graag kennis met je.

Jonnet Galle

Over Jonnet

Als zelfstandig professional houd ik me sinds 2007 bezig met het versterken van leren en leiderschap in uiteenlopende organisaties en branches. Dit doe ik via begeleiding en training van leiders, professionals en teams in hun ontwikkeling.

Voor die tijd deed ik twintig jaar ervaring op in verandertrajecten in de IT-sector als trainer, consultant en projectleider. Ik zag hier hoe organisatieverandering altijd gaat over gedrag, waarbij teams een belangrijke sleutel zijn om te komen tot veranderingen.

De didactiek uit mijn PABO-opleiding bleek een goede basis in het trainersvak. En in mijn studie Algemeen Sociale Wetenschappen verdiepte en verbreedde ik mijn kennis van gedrag en werkprocessen in organisaties. Sindsdien volg ik uiteenlopende opleidingen en cursussen die me helpen om bij te dragen aan duurzame veranderingen in organisaties, teams en mensen. En uiteraard ook om deze vorm te geven in mijn eigen leven.

Samenwerking

Afhankelijk van de klantvraag werk ik regelmatig samen met collega’s uit mijn netwerk, waaronder:

Annie Osinga

Bij teamtrainingen en teamvitaliteit

Mirjam Kroon

Opdrachten met een systemische insteek

Britta Lassen

Eva Beerends

Eva Beerends

Bij organisatie coaching

Esther de Haan

In trajecten teamcoaching

Paul Weijkamp

Als trainersacteur
in trainingen