Gedoe in je team

Herken jij vragen als:

De samenwerking lijkt niet echt goed te lopen.

Er is veel onuitgesproken gedoe in het team, hoe krijgen we dat boven tafel?

Een paar informele leiders hebben het voor het zeggen, hoe doen we het meer samen?

Hoe nemen we besluiten, waar iedereen zich dan ook echt aan houdt?

De conflictfase in teams 

Samen optrekken om resultaten te bereiken, is niet altijd even gemakkelijk. Tegengestelde belangen, verschillende opvattingen en werkwijzen leveren soms gedoe op. Eigenlijk is dat goed nieuws: het team is aan het ontwikkelen. Maar deze conflictfase in teamontwikkeling is wel een lastige fase, zowel voor het team als voor de leidinggevende. Bovendien lijden de resultaten vaak onder het gedoe.

Teamcoaching in deze fase is gericht op het omgaan met onderlinge tegenstellingen. Het team leert in deze fase om het met elkaar aan te gaan, constructieve gesprekken te voeren en conflicten te hanteren. Oog houden voor de teamresultaten én voor de onderlinge relaties, ook als de druk op het team toeneemt. Zo gaat het team de onderlinge verschillen juist benutten, neemt het werkplezier toe en raken teamleden meer betrokken bij de teamresultaten.

 

Meer lezen of hulp? 

Je vindt hier een beschrijving van de teamontwikkelingsfasen. En lees meer in onderstaande blogs of neem contact met me op als je wellicht ondersteuning wilt. Ik spreek je graag over de mogelijkheden.

Wat klanten zeggen