Privacybeleid

Team Matters respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat je persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Deze verklaring is van toepassing op alle door Team Matters geleverde producten en diensten. Team Matters is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Team Matters verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en/of achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– (Zakelijke) adresgegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Waarom we gegevens nodig hebben

Team Matters verwerkt je gegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief kan je te allen tijde weer opzeggen door onderaan de nieuwsbrief op de link ‘afmelden’ te klikken;
 • Je te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het analyseren van je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op onze klanten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Team Matters bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Namen, adressen en e-mailadressen van klanten: 7 jaar (reden: de belastingdienst vraagt om factureren 7 jaar te bewaren).
 • E-mailadressen van de abonnees op de nieuwsbrief: zolang je geabonneerd bent (reden: om je te kunnen mailen).
 • E-mailadressen van voormalige abonnees: na afmelding verwijderen we je gegevens na 6 maanden, tenzij je vraagt om je gegevens direct te verwijderen (reden: mogelijkheid van remarketing).
 • Gegevens van Google Analytics: 14 maanden (reden: optimaliseren van onze website)

Delen van persoonsgegevens met derden

Team Matters verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Team Matters blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 • Mailchimp (in de USA), voor het versturen van Nieuwsbrieven (dit betreft het e-mailadres)
 • Sohosted (in Nederland), voor de Webhosting (dit betreft IP adres)
 • e-boekhouden.nl (in Nederland), voor financiële administratie (bedrijfsnaam, naam contactpersoon, adresgegevens)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Team Matters gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Team Matters en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jonnet@teammatters.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Team Matters neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Iedere persoon die bij Team Matters toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval dat Team Matters gebruik maakt van de diensten van derden, zal Team Matters in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als je vragen hebt, neem dan contact op via jonnet@teammatters.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 16 maart 2023