autonoom of samen aan de slag teammatters

Welke werkzaamheden voeren teamleden autonoom uit en waar werken jullie samen? Waarover is afstemming nodig? Hoe denkt een ieder daarover? En wat spreken jullie af om tegemoet te komen aan verschillende wensen én het werk optimaal uit te voeren?

De polariteit autonomie versus samen

In ieder team zijn er klussen die gezamenlijk geklaard moeten worden èn dingen die teamleden autonoom oppakken. Als teamleden daarin verschillende verwachtingen en wensen hebben die niet worden uitgesproken, dan is dat een recept voor ruis en gedoe.
Zeker na een periode van thuiswerken of piekdrukte, is het zinvol om helderheid te creëren over deze polariteit: autonomie of verbondenheid? Hoe doe je dat effectief met je team?

Verwachtingen verhelderen

Met de volgende oefening* verken in je team hoe bij jullie de tegenstelling autonomie en verbondenheid een rol speelt en verhelderen jullie verwachtingen.

 • Hang op 2 plekken in de ruimte een flip-over vel: een voor autonomie en een voor verbondenheid.
  Schrijf samen op elke flip alle woorden die voor jullie te maken hebben met deze polariteit. Alle voordelen èn alle nadelen (zie voorbeelden hieronder).
 • Laat mensen vanuit hun rol op een denkbeeldige lijn gaan staan tussen de 2 flips.
  Wissel uit hoe het is op de ingenomen plekken: wat krijgt aandacht vanaf deze plekken? Wat valt op?
 • Laat de teamleden zich verbinden met het bestaansrecht van dit team (als geheel). Komt er dan een beweging bij hen op? Onderzoek samen: wat heeft het team als geheel nu nodig?
 • Welke afspraken wil het team maken op basis van de opgedane inzichten?

“In elk team huist de polariteit verbondenheid – autonomie”

Verbondenheid draagt eraan bij dat

 • het team niet uit elkaar valt;
 • de leden niet uiteen groeien;
 • de klanten, onafhankelijk van de persoon, een gelijke behandeling of dienst krijgen;
  voor de buitenwereld helder is waar het team voor is;
 • …..

Autonomie draagt eraan bij dat:

 • men zich ten volle kan wenden naar wat klanten of afnemers wensen;
 • men zich sterk richt op de buitenwereld, op vernieuwing en nieuwe kansen;
 • de creativiteit vrij kan stromen;
 • flexibiliteit en professionaliteit kunnen floreren;
 • ……

*Uit: Systemisch adviseren in de praktijk, interventiekaarten, Siebke Kaat 2022, uitgeverij Het Noorderlicht

Wil je hierbij begeleiding?

Uiteraard kan ik een dergelijke teambijeenkomst ook faciliteren of op de achtergrond helpen bij de voorbereiding van een teambijeenkomst. Ik bespreek de mogelijkheden graag met je.