Conflictmanagement in je team

Twee teamleden nemen flink stelling in een vergadering en belanden in een welles – nietes discussie. De rest van het team lijkt geschrokken en blijft stil.  Hoe langer het duurt, hoe stelliger de discussie wordt…

Wat doe je als leidinggevende als twee teamleden ineens zo stellig in discussie gaan? Of misschien wel ruzie krijgen? Wat kan je doen als toekijkend teamlid, geschrokken van de heftigheid?

Vaak hebben leidinggevenden in bovenstaande situatie de neiging om het gesprek te stoppen en de twee teamleden na afloop met elkaar te laten praten. Het gesprek stoppen is zeker de belangrijke eerste stap in deze situatie. Het gesprek zit vast, de stelligheid loopt alleen maar op en het grootste deel van het team doet niet mee aan het gesprek. Niet effectief dus. Maar de oplossing alleen maar zoeken bij de twee teamleden, is niet helpend.

Het hele team betrekken

Als je uitzoomt zie je niet alleen de twee teamleden die bekvechten, maar je ziet ook een heel aantal teamleden die niets doen. En juist omdat het stil blijft, kunnen de twee teamleden doorgaan. Je zou kunnen zeggen dat iedereen op deze manier bijdraagt aan het in stand houden van dit gesprek. Kijk je door deze teambril, dan maakt dus iedereen deel uit van het probleem en daarmee heeft ook iedereen de mogelijkheid bij te dragen aan de oplossing. Dit is een belangrijk uitgangspunt en ook de reden om het gesprek te voeren met het hele team. Daarmee leert het team constructief om te gaan met soortgelijke situaties en wordt het conflictvaardiger.

Stap 1: Stop de interactie tussen de 2 teamleden. Als de heftigheid van het gesprek dit vraagt, doe je dit luid en stevig. (Zeg hier eventueel iets over jouw norm: “ik vind het niet okay dat we zo met elkaar omgaan in dit team”).

Stap 2: Zeg dan iets over wat er gebeurt bij jou (bijvoorbeeld: ik schrik van de heftigheid van dit gesprek / ik val stil als het zo stellig wordt / ik heb het gevoel dat deze discussie ons niet verder helpt / …) Vraag aansluitend hoe het voor andere teamleden is. Hierdoor wordt het een teamaangelegenheid.

Stap 3: Vertraag en bespreek wat er bij iedereen gebeurt tijdens het gesprek, bij zowel de luisteraars als de sprekers. Sta samen stil bij het effect ervan op de samenwerking.

Stap 4: Spreek af hoe jullie met dit soort discussies willen omgaan in de toekomst. Niet om ze te voorkomen, maar wel om te zorgen dat de discussies effectief zijn en iedereen mee kan doen.

Bovenstaande kan je doen als leidinggevende, maar ook als teamlid kan je het gesprek onderbreken en stap 2 starten. Betrek na je eigen inbreng direct je collega’s: “ben ik de enige? wie heeft dat ook?”. Je bent vrijwel nooit de enige namelijk.

Ontschuldigen: het héle team maakt de dynamiek

Bij het bespreken van teamdynamiek is een belangrijk uitgangspunt dat iedereen, al dan niet bewust, bijdraagt aan de teamdynamiek, zoals hierboven beschreven. Dit perspectief werkt onschuldigend (als er al schuld is, dan ligt die bij iedereen) en bovendien heeft iedereen die aanwezig is, mogelijkheden om bij te dragen aan de oplossing.

Je team conflictvaardiger?

Wil je met je team aan de slag met conflicten? Ik spreek je graag als je daar begeleiding bij wilt.