gedragen-besluitvorming in teams

Vol enthousiasme voeren jullie een discussie in de vergadering. En jullie besluiten: we gaan hiermee aan de gang in de praktijk. Iedereen is het ermee eens, maar toch bekruipt je na afloop het gevoel dat het er in de praktijk niet van gaat komen… Herken je dat?

Tegengestelde belangen

In de vergadering is veel uitgewisseld, maar hoeveel ruimte geven jullie elkaar om iets heel anders in te brengen? Wordt er doorgevraagd bij afwijkende meningen die tegen de stroom in roeien? Of worden die juist makkelijk van tafel geveegd? Het is interessant om dat te onderzoeken, want hoe je dit doet als team, bepaalt in grote mate of jullie besluiten gedragen worden of niet. Of ja zeggen, ook ja doen is in de praktijk…

Regelmatig blijven “mitsen en maren” in teams onder tafel, onbesproken. Als teamlid wil je de vergadering niet ophouden of je wilt geen spelbreker zijn in het enthousiasme van de rest. Dit onuitgesproken tegengeluid zal invloed hebben op het commitment dat wordt gevoeld. Als er in de vergadering geen aandacht voor is, dan komt het als een boemerang terug in de praktijk. En nog een stapje verder: misschien bevat het tegengeluid wel nuttige informatie. Deze wijsheid wil je als team benutten.

Hoe doe je dat als team?

Je vindt hier een aanpak om als team eventueel tegengeluid expliciet te onderzoeken. Tijdens een besluitvormingsproces vergroten jullie de kans op besluiten waar iedereen ook daadwerkelijk achter staat. 

 • Start met argumenten verzamelen waarom jullie iets wel willen.
 • Daarna verzamelen jullie argumenten waarom je niet zou willen.
  Let op dat je dit echt in 2 afzonderlijke rondes doet. Het is behulpzaam om de ruimte te gebruiken en daadwerkelijk op twee verschillende plekken te gaan staan bij het onderzoeken van de Ja’s en de Nee’s. Je kunt deze stappen doen als hele groep of eerst in subgroepjes van 2 of 3 personen. Eventueel herhaal je dit nogmaals (op basis van de Nee’s ontstaan soms weer nieuwe Ja’s of andersom).
 • Vraag vervolgens door bij elkaar:
  – Wat triggert je in wat is gezegd?
  – Wat zegt dat over jou?
  – Wat hierin is dus belangrijk voor je?
 • Met deze vragen haal je (vaak onbewuste) kennis en wijsheid naar boven en krijgen teamleden zicht op wat werkelijk van belang is voor hen.
 • Op basis van alles wat is gezegd, beslissen jullie.

Deze werkwijze is gebaseerd op Deep Democracy. Ik maak regelmatig gebruik van deze methodiek in teamtrajecten en de ervaring leert dat er veel waardevolle informatie naar boven komt als teams ook ruimte maken aan afwijkende meningen en ideeën.

Meer weten?

Als je meer wilt weten over effectieve besluitvorming in je organisatie/team of over het toepassen van Deep Democracy, neem dan vooral even contact op. Ik spreek je er graag over.