teamleren en continu veranderen en ontwikkelen

Teams hebben een belangrijke sleutelpositie in organisatieverandering. Op teamniveau is veranderen behapbaar en teamleden kunnen elkaar aanmoedigen om nieuw gedrag te laten zien. Start je organisatieverandering met teamleren.

Bij de start van het leiderschapstraject kondigden we alvast aan: “We zaaien verwarring deze dagen”. En inderdaad, op de tweede dag is er verwarring. Wat is nou precies de bedoeling van dat continu leren in de organisatie? Wat is het kader? Hoe voeren we het in?

We leggen de vragen terug in de groep en begeleiden het proces zo dat de deelnemers met elkaar aan de slag gaan: “Wie herkent dat, dat je zoekt naar het kader? Wie heeft al wel de bedoeling scherp? Hoe leren we hier van elkaar?”.

Precies dáár begint het continu leren. En precies dat hebben deze leidinggevenden op hun beurt te doen met hun eigen teams: het gesprek starten om met het team te onderzoeken hoe ze leren en ontwikkelen samen vorm geven. Geen antwoorden geven, maar vragen stellen, zodat teams eigen oplossingen creëren, waar ze zich eigenaar van voelen.
De mooiste feedback op de laatste dag:

“Nu snap ik wat jullie aan het doen waren die eerste 2 dagen” 

Het zelf ervaren, helpt om te leren hoe het moet. Ook dit overzicht met uitgangspunten is helpend (uit: “Doorbreek de cirkel” van Arend Ardon):

Model petten van de leidinggevende TeamMatters

Aan de slag met teamleren?

Kijk nog wat verder bij Opzet van een teamtraject of Leidinggeven aan je team. Of neem contact met me op. Ik spreek je er graag over.