circulaire teampatronen - systeemdenken

Circulaire patronen zijn gedragspatronen waarmee teamleden onbewust bepaald gedrag bij elkaar in stand houden. Het onderzoeken van deze teampatronen biedt vaak mogelijkheden om effectiever samen te werken. 

Circulaire patronen in teams

Door te kijken naar deze patronen in teams zet je een systeembril op. Je kijkt niet zozeer naar de individuele teamleden in het team, maar naar de onderlinge relaties en de wijze waarop de interactie plaatsvindt. Met deze systeembril op kijk je dan ook niet naar oorzaak en schuld, maar kijk je juist ontschuldigend. Dit doe je onder andere door circulair-causaal te redeneren:

circulaire patronen in teams - systeemdenken

Een veelvoorkomend en heel zichtbaar voorbeeld is de interactie die in een team plaatsvindt. In ieder team is sprake van de voorgrond en de achtergrond: de introvertere en de extravertere leden van het team. Hoe meer de extravertere teamleden aan het woord zijn, hoe stiller de introvertere teamleden blijven. En hoe stiller zij blijven, hoe meer de voorgrond aan het woord is. Dit circulaire patroon houdt een situatie in stand waarbij een deel van het team aan het woord is en een ander deel van het team niet.

Veel voorkomende teampatronen

Deze circulaire patronen komen regelmatig voor in teams*:

Controleren ↔ Ruimte zoeken
Grote lijnen ↔ Details
Zakelijk ↔ Mensgericht
Structuur ↔ Flexibiliteit
Ervaring ↔ Frisse blik
Dempen ↔ Versterken
Gas geven ↔ Remmen
Overtuigen ↔ Overtuigen
Terugtrekken ↔ Terugtrekken

Het loont de moeite om eens in je team te bespreken welke patronen jullie zoal herkennen. En welke daarvan zijn helpend en welke niet?

* Dit overzicht is afkomstig uit het systeemspel van Marijke Spanjersberg.

Met je team aan de slag?

Wil je hulp om hiermee aan de slag gaan met je team? Of wil je meer kennis opdoen van het systeemdenken via het systeemspel? Neem dan contact met me op. Ik spreek je er graag over.