Systeemdenken in spelvorm

Systeemdenken in spelvorm

Het systeemdenken biedt een andere manier van kijken naar samenwerkingsvragen. De grondhouding en benadering vanuit het systeemdenken creëren openingen en mogelijkheden daar waar samenwerken complex is of vast lijkt te zitten. Het is een waardevolle invalshoek voor iedereen die regelmatig te maken heeft met groepen en teams, bijvoorbeeld leidinggevenden en HR professionals.

“Wat een toffe manier om systeemdenken in de vingers te krijgen! Spelenderwijs de blik op interactiepatronen scherp krijgen en elkaar als team inspireren. Heel fijn.”

systeemdenken - systeemspel

Het systeemspel is een inspirerende en actieve werkvorm om theorie, praktijk en de grondhouding van het systeemdenken in de vingers te krijgen. Via een praktijkcasus, in de vorm van een film, zetten deelnemers de systeembril op om een samenwerkingsvraagstuk te onderzoeken. Vier belangrijke aspecten van het systeemdenken komen gedurende de dag aan de orde en worden toepgepast:

  1. De driekhoek in samenwerkingsvraagstukken (belangen, spelregels, relatienetwerk);
  2. Circulaire patronen in gedrag;
  3. Het relatienetwerk in kaart brengen en de voorspellende waarde van triades;
  4. Kijken naar bedoeling – gedrag – effect.

Over het systeemspel

Via de casus in de film gaan deelnemers in kleine groepjes aan de slag. Het spel bestaat uit verschillende rondes met telkens een andere opdracht. Daarbij werken deelnemers zowel individueel als samen bij het toepassen van de systeembril. Per ronde verdienen de subgroepen punten en de groep met de meeste punten is uiteindelijk de winnaar.

Ik ben licentiehouder van dit spel, dat is ontwikkeld door Dr. Marijke Spanjersberg en Peter Berkhout. Zie voor meer informatie www.systeemspel.nl.

Het spel spelen?

Heb je belangstelling om dit spel te spelen? Bijvoorbeeld met een groep leidinggevenden om op die manier een gezamenlijke bril op te kunnen zetten bij het kijken naar jullie teams? Of als deskundigheidsbevordering voor jullie HR professionals? Neem contact met me op. Ik spreek je er graag over. Dit systeemspel kan ook onderdeel zijn van een leiderschapsprogramma.

Wat deelnemers zeggen