model petten van de leidinggevende

Vanuit je rol als leidinggevende hanteer je altijd meerdere ‘petten’ in de interactie met je team. Dit doe je veelal onbewust. Lees hier hoe je deze petten bewust kunt inzetten om meer te sturen op ontwikkeling en eigenaarschap in je team.

Welke pet zet je op als leidinggevende?

Dit model onderscheidt drie petten die iedere leidinggevende regelmatig opzet. Elke pet heeft een eigen focus en dient daarmee een bepaald doel. Met het bewust inzetten van deze petten kun je gerichter sturen op gewenste resultaten.

Model petten van de leidinggevende TeamMatters

Managerpet

Met de pet van de manager op ben je gericht op het heden en op interne zaken. Het gaat hier om het regelen in het hier en nu. Dit zijn veelal reactieve activiteiten: coördineren, controleren, brandjes blussen. Teams die nog niet zo ver zijn in hun teamontwikkeling, doen veel appel op deze pet van de leidinggevende.

Leiderpet

De leiderspet creëert focus naar buiten: naar klanten en naar de context. Wat verwacht de externe omgeving van het team? De focus ligt hier ook op de toekomst: op welke veranderingen moet het team anticiperen? En wat is jouw visie als leider, waar geloof je in? Met deze pet op inspireer je het team en geef je richting. Dat kan gaan over de inhoud (“welke kant gaan we op als organisatie ”) maar net zo goed kan dit visie zijn op het proces (“hoe wil ik graag samenwerken in dit team..”).

Coachpet

Met de coachpet op richt je je op ontwikkeling en het leerproces van je team om proactief in te spelen op de veranderende omgeving. Je ondersteunt en stimuleert het team om gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen voor de teamresultaten. Daar waar je met de managerpet op het acuut brandje zelf blust, zal je de coachpet opzetten om het team te leren blussen.

* Voor de oplettende lezer: de lege plek in het model is de vierde pet: die van adviseur. Deze kan je inzetten als je als leidinggevende ook inhoudelijke kennis van zaken hebt. Je stuurt met deze pet via de inhoud. 

Sturen op ontwikkeling en eigenaarschap in je team?

Om teamontwikkeling in gang te zetten, zet je als leidinggevende vaker de leiderpet en de teamcoachpet op. Je nodigt het team uit om mee te gaan in een bepaalde richting (leiderspet) en je ondersteunt daarbij hun proces (coachpet) zodat het team gaat leren. Met deze twee petten stuur je op meer eigenaarschap in het team, voor zowel het “klaren van de klus” als voor de wijze waarop ze dat proces willen doen met elkaar: “hoe willen we samenwerken”.

Tegelijkertijd heb je de managerpet af en toe wel nodig: in grote onzekerheid of bij hoge urgentie bijvoorbeeld. Als leidinggevende wissel je dus voortdurend tussen de drie petten. Door bewust te kiezen voor de pet die je opzet, stuur je ook bewuster op het gewenste effect in je team.

Ik gebruik dit model van de petten veel in leiderschapstrajecten die erop gericht zijn om meer uit teams te halen.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact met me op. Ik spreek je er graag over.