Leiderschap programma's

Leiderschap in samenwerken

In leiderschapstrainingen is vaak volop aandacht voor de ontwikkeling van individuele medewerkers, maar onderbelicht blijft hoe je als leider je team als geheel versterkt. Terwijl focus op teamontwikkeling een enorme aanjager kan zijn voor zowel persoonlijke ontwikkeling als organisatieontwikkeling. Op teamniveau zijn interventies namelijk zowel behapbaar als impactvol.

Teambril

In mijn leiderschapstrainingen en -trajecten zet ik met leidinggevenden regelmatig de teambril op. We kijken voorbij de individuele teamleden, naar het team als geheel. Dat is een manier van kijken die niet zo gebruikelijk is, maar wel hele zinvolle en praktische aanknopingspunten biedt om teamontwikkeling in gang te zetten.

teamontwikkelingsfasen Tuckman

Aanpak

In de leiderschapsprogramma’s komt de theorie beknopt aan bod en passen we deze toe via diverse werkvormen. We experimenteren met teaminterventies via voorbeelden en casuïstiek uit de werkpraktijk. Ook het hier-en-nu in de leergroep zet ik in waar mogelijk om de theorie aan den lijve te ervaren. Optioneel maak ik gebruik van het syteemspel, een dydactisch spel waarbij deelnemers zich een aantal principes vanuit het systeemdenken eigen maken en leren toepassen.

Resultaten

  • Je leert patronen in je team herkennen en ineffectieve patronen om te zetten;
  • Via de teamontwikkelingsfasen weet je welke teamcompetenties het team nu te leren heeft en hoe je hierop inzet in je team;
  • Je versterkt de verantwoordelijkheid in je team (in plaats van zelf brandjes te blussen);
  • Je kunt effectief omgaan met de onderstroom in je team;
  • Je weet wat je moet doen bij conflicten en bondjes in je team;
  • Je versterkt met je leiderschap het lerend vermogen in je team.

Bovenstaande resultaten zijn op basis van veelvoorkomende onderwerpen. De leiderschapstrajecten bied ik in company aan en zijn altijd maatwerk. De opzet en de onderwerpen zijn daarbij afgestemd op jullie context en vraag.  Zie ook Leidinggeven aan je team.

Hier vind je het model van de leiderschapspetten. Met dit model gaan we regelmatig aan de slag in leiderschapstrajecten. 

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een in company leiderschapstraject, waarbij teamontwikkeling een belangrijk onderwerp is? Neem contact op, ik spreek je er graag en vrijblijvend over.