leidinggeven aan je eigen team

“Ik stond regelmatig in de kroeg met mijn collega’s. Maar nu ben ik de leidinggevende geworden van mijn eigen team en is het ineens anders…” zei een beginnend leidinggevende in een leiderschapstraject. Oude verhoudingen, nieuwe rol. Hoe maak je een stevige start? 

Je eigen team leiding gaan geven is niet altijd de meest makkelijke plek om het leidinggeven te leren. Hoe start je stevig in je nieuwe rol, mét oog voor de goede relatie met collega’s? Deze 4 tips helpen daarbij.

1. Markeer de overgang naar je nieuwe rol

De verleiding is misschien om geleidelijk te verschuiven naar je nieuwe rol, maar juist een heldere markering helpt, om je nieuwe plek ook echt in te nemen in het team. Soms kan het versterkend werken als je leidinggevende erbij is om toe te lichten waarom jij degene bent die deze rol gaat vervullen.

2. Bespreek verwachtingen over en weer

De verhoudingen veranderen als je ineens niet meer een collega bent, maar de leidinggevende. Hier moet iedereen aan wennen, jijzelf en ook je collega’s. Het helpt om dit in openheid te bespreken met je team en over en weer verwachtingen uit te wisselen. Geef aan welke werkzaamheden je niet meer gaat doen in je nieuwe rol en wat je juist wel zult doen. Zorg zelf voor een goede voorbereiding voor deze gesprekken en spar hierover met je eigen leidinggevende zodat jullie op een lijn zitten.

3. Ga uit van een lerende mindset

Spreek uit dat je lerend bent in je rol en dat je graag met regelmaat wilt reflecteren op hoe het gaat. Dit geeft ruimte om te wennen, uit te proberen en te verbeteren, zowel voor jou als voor je team. Agendeer jullie teamproces en jouw rol als leider daarin, daarmee versterk je ook de lerende cultuur in je team.

4. Organiseer je eigen ondersteuning

Je hebt nu een andere rol in je team, je kunt niet alles meer delen zoals je dat gewend was. Organiseer een andere plek waar jij je verhaal kwijt kunt en je dilemma’s kunt delen, bijvoorbeeld met een aantal mede-leidinggevenden. Ook leiderschapscoaching kan helpend zijn.

Meer weten over mogelijke begeleiding?

Kijk nog wat verder bij Leidinggeven aan je team. Of neem contact met me op. Ik spreek je er graag over.