conflictvaardigheid in teams

Effectieve teams zijn conflictvaardig. Ze hebben geleerd om te gaan met onderlinge verschillen en creëren zo de psychologische veiligheid die nodig is om goed en prettig samen te werken. Aan de slag met conflictvaardigheid in 3 stappen.

Conflicten in teams zijn onvermijdelijk. Als teamleden samenwerken, komen ze onderlinge verschillen tegen in perspectieven, opvattingen en werkstijlen bijvoorbeeld. Als een team leert om daar goed mee om te gaan, ontstaat psychologische veiligheid in de groep. En dat is een belangrijke voorwaarde voor goed presterende teams. Hoe eerder je aandacht besteed aan conflictvaardigheid, hoe kleiner de kans dat conflicten escaleren. En dat scheelt een boel gedoe en energie. Je vindt hier 3 stappen om met je team mee aan de slag te gaan.

1. Verschillen onderzoeken

Sta met je team bewust stil bij de onderlinge verschillen. Maak ze inzichtelijk en bespreek het effect ervan. Zo leren teamleden elkaar beter kennen en oefent je team met omgaan met die verschillen. Dat kan je doen door een aantal tegenstellingen onder de loep te nemen, bijvoorbeeld:

  • Extravert versus Introvert
  • Denken versus Doen
  • Grote lijnen versus Details
  • Autonoom versus Samen
  • Leiden versus Volgen

Via een denkbeeldige lijn op de vloer laat je teamleden telkens kiezen voor 1 van de 2 polen bijvoorbeeld. Bespreek wat teamleden bij elkaar herkennen hiervan en wat het effect op elkaar is over en weer.

Een manier om verschillen in drijfveren zichtbaar en ook bespreekbaar te maken is bijvoorbeeld door Management Drives in te zetten. 

2. Verschillen benutten

Een team dat de onderlinge verschillen benut, maakt gebruik van het potentieel in het team. Dit doe je door er altijd vanuit te gaan dat er meerdere perspectieven leven in het team. In gedrag betekent dit dat teamleden regelmatig heel expliciet vragen naar afwijkende meningen, ideeën en gedachten. Zo voorkom je als team groupthink en collectieve blinde vlekken. Dat doe je bijvoorbeeld zo:

  • Zorg er als team voor dat iedereen zich regelmatig uitspreekt (niet alleen de extravertere teamleden). 
  • Zoek tegengeluid: als iedereen bijvoorbeeld A zegt, vraag dan expliciet of er iemand is die er toch anders over denkt.
  • Onderzoek de andere kant: als iedereen Ja zegt, vraag dan of er toch nog redenen zijn om Nee te zeggen.

Zo scherp je als team jullie denken en gebruik je de collectieve intelligentie van de hele groep (gebaseerd op de Deep Democracy methodiek).

3. Conflictmanagement: afspraken maken

Bespreek met je team hoe jullie willen omgaan met onenigheid en welke spelregels jullie daarvoor willen afspreken. Je kunt eerst samen de voor- en nadelen van conflicten in kaart brengen om je hier als team bewuster van te zijn.

Door hier op voorhand bij stil te staan, kan het team effectiever blijven als er onenigheid is. Het is zinvol om dit te koppelen aan psychologische veiligheid, bijvoorbeeld via de vraag: hoe maken we het in dit team veilig met elkaar, ook als we onenigheid tegenkomen of als er druk staat op ons als team?

Begeleiding in je team?

Wil je aan de slag en wil je daar begeleiding bij? Dat kan op verschillende manieren. Ik spreek je er graag over.